Xem phim:  
Giấc Mộng Tây Du - The Dream Journey
  
Server:  
LOCL
  
Tập:  
01
 -  
thuyetminh
giac-mong-tay-du
Giấc Mộng Tây Du-The Dream Journey

Phim Giấc Mộng Tây Du trong trận chiến nảy lửa giữa Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh, cả hai vô tình bị đưa đến thế kỉ 21, Tại đây, Ngộ Không trở thành bạn của Tiểu Kiếm & Người có khuôn mặt giông hệt Đường Tăng, Để quay về thời cổ đại. Ngộ Không phải chấp nhận & ở chung nhà& với Bạch Cốt Tinh đẫn đến nảy sinh tình cảm với nhau

Đạo diễn:  

Mã Vân

  Quốc gia:  

Trung Quốc

  Thời lượng:  

90p

  Số Tập:  

1

Diễn viên:  

Tạ Miêu

Tiêu Ân Na

Trương Hách

Server

LOCL-thuyetminh:  

trail-default:  

Bình luận phim